Poprzednia strona Spis treści Nastepna strona   60
                          

Miłosz "Miłosz" GołębiewskiHitman: Contracts
W katalogu w którym zainstalowana została gra odszukaj plik hitmancontracts.ini, otwórz go za pomocą dowolnego edytora tekstowego i dopisz w nim dwie dodatkowe linie:
ENABLECONSOLE 1
ENABLECHEATS 1
Pozwoli ci to na aktywowanie w grze dodatkowego “cheat menu” po naciśnięciu kombinacji klawiszy [SHIFT] + [ESC]. Następnie posługując się strzałkami „góra” i „dół” a następnie „lewo” i „prawo” włącz/wyłącz interesujące cię opcje ( 0 = wyłączone, 1 = włączone). W przypadku niektórych kodów, np. „give all” wystarczy jedynie nacisnąć [ENTER].
Uwaga: Jeżeli nie jesteś w stanie uruchomić powyższego “cheat menu” to spróbuj wpisać poniższe kody w oknie konsoli (przywołuje się ją klawiszem tyldy [~]). Kody SĄ WRAŻLIWE na wielkość znaków. IOIRULEZ - nieśmiertelność (god mode)
IOIPOWER - tryb “Mega Force”
IOINGUN - tryb “Nail Gun”
IOIGRV - grawitacja
IOILEPOW - “śmiertelna szarża” (lethal charge)
IOIHITALI - tryb “boxing”
IOIHITLEIF - max. zdrowia
IOIER - bomba
IOISLO - zwolnienie (slow motion)
W niektórych przypadkach możliwe będzie również skorzystanie z następujących kodów:
god 1 - nieśmiertelność (god mode)
invisible - niewidzialność
giveall - wszystkie bronie/przedmioty
give # - otrzymujesz przedmiot #

Painkiller
Podczas gry naciśnij klawisz tyldy [~] aby przywołać okno konsoli, a następnie wpisz dowolny z poniższych kodów:
Uwaga: kody działają wyłącznie w trybie trudności daydream i insomnia (sen na jawie, bezsenność).
PKGOD - nieśmiertelność (god mode)
PKDEMON - przeistoczenie w demona
PKWEAKENEMIES - słabi przeciwnicy
PKWEAPONS - wszystkie bronie
PKAMMO - amunicja
PKHEALTH - max. zdrowia
PKPOWER - max. amunicji i zdrowia
PKGOLD - dodatkowe złoto
PKHASTE - gracz porusza się normalnie, a wszystko wokół niego dzieje się znacznie wolniej
PKWEAPONMODIFIER - odmienia nieco działanie broni
PKKEEPBODIES - ciała nigdy nie znikają
Pozostałe komendy wpisywane w konsoli:
PKALWAYSGIB, WEAPONSPECULAR 1, PKWEAPONMODIFIER, PKKEEPDECALS, JOIN, SPEEDMETER, CROSSHAIR, FRAGLIMIT, CAMERAINTERPOLATION, PLAYERPREDICTION, MSMOOTH, ROT, TIMELIMIT, NETSTATS, NOTREADY, POS, MAP, READY, HUDSIZE, BREAK, DEMO, STRESSTEST, SHOWWEAPON, UPDATEPARAMS_PHYSICSITEMS, UPDATEPARAMS_PLAYERS, UPDATEPARAMS_MYPLAYER, UPDATEPARAMS_PROJECTILES, SERVER, FOV, ACTIONSENDPERIOD, MSENSITIVITY, NAME, TEAM, MAXPACKETSIZE, EXIT,

Far Cry demo
Niewidzialność:
1. Odszukaj plik "\Scripts\Default\Gamerules.lua" i edytuj ( np. notatnikiem )
2. Znajdź linię:
ai_to_player_damage = { 1, 1, 1, 0.5, 0.5, 0.5 }
3. Podmień ją na:
ai_to_player_damage = { 0, 0, 0, 0, 0, 0 }
4. Zapisz plik i ciesz się
Nieskończona amunicja:
1. Odszukaj plik "\Scripts\Default\Entities\Weapons.lua" i edytuj go.
2. Znajdź takie coś:
loacal unlimitedAmmo = 0;
3. Podmień "0" na "1"
4. Zapisz plik i ciesz się nieskończoną ilością amunicji.
Szybki zapis:
1. Otwórz plik DevMode.lua (najpierw zrób jego kopię zapasową)
2. Wstaw na końcu pliku taki kod:
Input:BindCommandToKey("#Game:Save('quicksaved_game');","f9",1);
Input:BindCommandToKey("#Game:Load('quicksaved_game');","f10",1);

3. Zapisz plik
3. W lini komend dopisz "-devmode".
4. Odpal grę i już

Shanghai Street Race
Podczas gry wciśnij klawisz [~] i wpisz jeden z poniższych kodów:
CARCAMSETATTACHED – zapisuje ustawienia kamery
CARCAMEDIT – umożliwia podanie pozycji kamery z klawiatury
FREECAM – umożliwia zmianę położenia kamery przy pomocy myszy i klawiszy W,S,A,D
TELEPORT – stawia samochód “na nogi”
NEXTURMISSION – kolejny tor
GAMEDEBUGDTUFF – ekran debugowania
SHOWESOMEDEBUG – ekran debugowania wnętrza samochodu
SHOWSOUNDS – pokazuje zapis dźwięków
GIMMESOMETIME – dodatkowe 167 minut
PASS – wygranie wyścigu
FAILEDURMISSION – przegranie na danym torze
FAIL – przegranie wyścigu

Beach Volleyball
Wpisz DADDY BRACEY, od teraz możesz przenosić się między poziomami za pomocą klawisza F1.

Alien Shooter
Wpisz podczas gry:
cheate - wygrywasz level
cheath - 1000 HP
cheatw - wszystkie bronie
cheata – dostajesz 1000 amunicji
Wpisz podczas pobytu w sklepie:
cheatm – otrzymujesz 50000 kasy

Alien Blast: The Encounter
Wciśnij F9 w trakcie gry i wpisz:
god – nieśmiertelność
allweapons - wszystkie bronie
allammo - nieskończona amunicja
load level X - ładuje level X (gdzie X to liczba)
killall - zabija wrogów
gravity - wyłącza grawitację

Nemesis of the Roman Empire
Celtic Kings: The Punic Wars

Podczas gry wciśnij klawisz [ENTER] i wpisz jeden z poniższych kodów:
_black - czarny ekran
debugselected - tryb debugowania wybranej jednostki
usr - opisuje wybraną jednostkę
gaikafd - wyświetla zielone opisy nad nie-obiektami i czarne opisy pod obiektami
printmemstats - wyświetla statystyki pamięci
mousepos - wyświetla pozycję myszy
gmp - wyświetla współrzędne kursora
dumpobj - wyświetla zdolności wybranej jednostki
desync - tworzy plik desync_test.txt
dumpfunctoxml - tworzy plik dump_try.xml
quit - wychodzi z gry
exportobjs () - eksportuje wszystkie obiekty do wskazanego pliku
exportterrain () - eksportuje wszystkie tereny do wskazanego pliku
flatterrain - płaski teren
pause - pauzuje i wznawia grę
pr () - drukuje łańcuch znaków
removedecors - usuwa z planszy zarośla, drzewa itp.
Screenshot - zapisuje zrzut ekranu do pliku BMP
save - zapisuje grę
setplayer - przełącza gracza do trybu gry wieloosobowej
testadventure - sprawdza spójność misji
togglefog - włącza/wyłącza mgłę wojny
togglevis - włącza/wyłącza budynki i dekoracje
ttest - testuje tłumaczenie
ae - pokazuje właściwości poziomu
advexplorer - uruchamia wbudowaną opcję MYTH
rayoflight - wyświetla komunikat “Abe ti me buzikash s tezi parametri maja?”
_dbgsel - wyświetla zagrożenie dla wybranych jednostek
esg - wyświetla informacje o wrogich jednostkach
settlementcount- wyświetla liczebność populacji
explorer - funkcja opcji MYTH
shrinkentities - funkcja opcji MYTH
_toggleinvrects - wyświetla prostokąty wokół jednostek
showflatterrain - dziwny teren

Airline Tycoon Evolution
Wpisz podczas gry:
richenemy - 10.000.000 do konta konkurencji
megarichman - otrzymujesz 1.000.000.000
morestench - otrzymujesz stink bombs
moreglue - otrzymujesz klej
protector - musisz wpisać wybrane słowo z instrukcji aby kontynuować
atmissnone – dostęp tylko do pierwszych misja z każdej kampanii
attestit - twój gracz robi co chce
attestxx – szybki upływ czasu
coffeecup – dostęp do wszystkich sabotaży
evolutioncomplete – dostęp do wszystkich misje z kampanii Evolution
atmissall - dostęp do wszystkich misji z kampanii AT i ATFC
bubblegum - widzisz myśli pasażerów
crowd - wielki tłok na lotnisku
donaldtrump - otrzymujesz 10.000.000
expander - rozbudowa lotniska
famous – polepszenie reputacji twojej linii
mentat - masz wszystkich doradców
nodebts - anulowanie wszystkich pożyczek w banku
panic - wszyscy uciekają z lotniska
runningman - ty i konkurencja biegacie szybciej
showall - widać wszystkie loty
thinkpad - otrzymujesz notebooka
winning - wygrywasz aktualną misję

Breed
Aby móc skorzystać z poniższych kodów musisz w katalogu w którym zainstalowana została gra odszukać plik difficulty.txt, otworzyć go za pomocą dowolnego edytora tekstowego a następnie zmodyfikować odpowiedni jego fragment:
nieśmiertelność (god mode) – w sekcji damage0 zmień wszystko na 0.0. W ten sposób staniesz się odporny na niemal wszystkie typy uszkodzeń (oprócz uszkodzeń związanych ze spadaniem i kolizjami) zwielokrotniona siła ognia – w sekcji damage1 zmień ustawienia z 1 na większą liczbę, np. wpisując w tym miejscu cyfrę 3, trzykrotnie zwiększysz siłę ognia.


Poprzednia strona Spis treści Nastepna strona   60